Jdi na obsah Jdi na menu
 Jste vítáni na stránkách ZKO Vodňany č. 119

Vzhledem ke koronavirové situaci se členská schůze bude konat2021

Proto se poplatky budou posílat na účet ZKO Vodňany 680904379/0800

Známka je potřeba uhradit do konce roku 250Kč, členský poplatek 1 500Kč nejdéle do března

Děkujeme za pochopení, tato situace není jednoduchá, ale věříme že to zvládnemNN

Naše ZKO se věnuje sportovní kynologii podle NZŘ a IPO

​Nezapomínáme na  neregistrované psovody a jejich mazlíčky pro které pořádáme kurzy základní ovladatelnosti.

Záklaní ovladatelnost - sobota od 14h pan Miroslav Ryneš

 

 

Poplatky 2022: Znamka ČKS 350Kč pro stavajici cleny, pro nove cleny 400Kč do konce roku.

Klubové příspěvky 1 400Kč, mládež do 21 let 700Kč. Do konce března 2022

Číslo účtu 680 904 379/0800

Sponzorem image003.png

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

nacházíme se již za první polovinou roku 2021. Jeho dosavadní průběh byl ovlivněn epidemií COVID 19, což samozřejmě mělo dopad na fungování naší ZKO. Po sérii uzavírek jsme rozjeli činnost ohledně výcviku 28.04.2021- první kurzy, které probíhají dosud.

Od dubna jsme stihli následující: realizovat dvě brigády- 15.05.2021 a 10.07.2021( kde mohla být větší účast )

- dvoje zkoušky z výkonu dle NZŘ a MZŘ - 19.06.2021 a 17.07.2021

- přijali jsme čtyři nové členy ZKO

- spolupodíleli jsme se na propagační akci s VÚRH - 22.05.2021

Plány na zbytek tohoto roku samozřejmě ovlivní situace kolem COVID 19.

Jedná se o následující:

- zkoušky y výkonu - nejbližší 11.09.2021

- členská schůze ZKO za rok 2021 - 13.11.2021

- Závod " O vodňanského kapra" - 26.12.2021

Jak jste již mohli být informováni, letošní rok je pro naší ZKO významný, neboť si připomínáme 50 let naší existence.

Předseda ZKO napsal článek- průřez padesátileté existence viz. Vodňanské noviny, kde v červnovém čísle .

Zde patří poděkování za spolupráci MVDr.Piačkové a Janě Šandové- fotografie.

Připravujeme k tomuto výročí zhotovení propagačních předmětů.

Samostatnou, ale důležitou součástí našeho fungování je i údržba areálu.Čeká nás několik náročnějších úkolů z pohledu oprav. Přivítáme iniciativu, zkušenosti a zručnost našich členů v rámci organizované brigádnické činnosti.

Závěrem chci poděkovat aktivním členům, kteří se zapojili v letošním roce, sponzorům a našim příznivcům.

Přejme se, aby se nám dařilo a nebyli jsme opět v kleštích epidemie.

 Ve Vodňanech 27.08.2021            

                                   Miroslav Rynyeš                          předseda ZKO

 

Předseda naší ZKO Miroslav Ryneš st. byl v roce 2019 oceněn Českým kynologickým svazem za celoživotní práci v oblasti sportovní kynologie.

66169411_2437294733002056_4949595250499780608_n.jpg

Dne 12.9.2020 od 9:00 se bude konat brigáda, po ukončení brigády bude schůze výboru na cvičáku

 

43. ročník závodu " O VODŇANSKÉHO KAPRA"

Jak známo, tento tradiční zimní obranářský závod je vždy vypsán na termín 26.12. Nejinak tomu bylo i v roce 2019. Tento závod za léta své existence získal příznivce z řad kynologické veřejnosti, mj. se jedná o poslední závod v našem kraji.

V další části tohoto příspěvku se nebudu zabývat vlastními výsledky, které jsou již známy a k dispozici, ale chci se vrátit k organizačním záležitostem.

Výdy den před vlastním závodem, tj. 25.12 se scházíme na cvičáku, abychom "doladili" vlastní přípravu. V předchozích létech to nebýval problém, sešlo se nás vždy dostatek, udělalo se vše potřebné, byl i čas na posezení.

Co se týče 43. ročníku, tak tíha přípravy zůstala na 3 lidech, vedoucí akce + dvě členky. je sice fakt, že někteří členové včetně mne se řádně omluvili. Takže vlastní závod proběhl za přítomnosti následujících členek naší ZKO:

Jana Šandová - vedoucí akce, administrativa, pokladna

Marie Celá - výborná kantýna, zajištění cen od firmy BRIT

Miroslava Kubičková - ceny, mj. závodila v kategorii IGP 3 (2.místo)

MVDr. Veronika Piačková - zajištění cen

K zamyšlení mne rovněž vede skutečnost, že za naši ZKO nastoupila pouze M.Kubičková. V minulých letech jsme měli vždy 2-3 zástupce.

Je skutečností že nastoupilo jen 9 psů, ale nízké stavy účasti na soutěžích tohoto typu nejsou jen naším problémem. Pozitivem je, že přijeli psovodi z Dačic, Netolic a Nových hradů, že přišlo dost diváků a příznivců. Akce se líbila, jak jsem později zjistil na základě pozdějších setkání s tamějšími diváky a to je pro nás jako pořadatele rozhodující.

Závěrem tohoto příspěvku chci touto cestou upřímně poděkovat JANĚ ŠANDOVÉ, MARII CELÉ, MIROSLAVĚ KUBIČKOVÉ, MVDr. VERONICE PIAČKOVÉ, ale i dalším dodatečným pomocníkům (pomocnicím). Poděkování patří i starostovi města panu MILANU NĚMEČKOVI, který svým vystoupením a přítomností podpořil vlastní akci.

Jsme na začátku nového kalendářního roku. Při této příležitosti si dovoluji touto cestou popřát všem našim členům hodně zdraví, osobní spokojenosti a pohody a samozřejmě mnoho úspěchů v kynologii

MIROSLAV RYNEŠ

Předseda ZKO č.119 Vodňany

 

 

Plán akcí Jihočeské pobočky ČKS

 

Článek o historii našeho obranářského závodu - ZDE

 

OBRANY

figurant  Jiří Frank