Jdi na obsah Jdi na menu
 Jste vítáni na stránkách ZKO Vodňany č. 119

Vzhledem k vývoji nákazové situace v ČR a prognózám tohoto vývoje, ruším původní upozornění na uzavření cvičišť do 24. 3. 2020 a stanovuji termín uzavření cvičišť na dobu neurčitou, to znamená, že cvičiště budou uzavřena i po původně uvedeném termínu 24. 3. 2020

současně se ruší na dobu neurčitou všechny kynologické akce pořádané ČKS, ZKO, chovatelskými kluby a ostatními kynologickými sporty.

Sledujte webové stránky a facebook pro nové informace.

                                 Václav Kejř, předseda ČKS

 

Naše ZKO se věnuje sportovní kynologii podle NZŘ a IPO

​Nezapomínáme na  neregistrované psovody a jejich mazlíčky pro které pořádáme kurzy základní ovladatelnosti.

Záklaní ovladatelnost - sobota od 14h pan Miroslav Ryneš

 

Předseda naší ZKO Miroslav Ryneš st. byl v roce 2019 oceněn Českým kynologickým svazem za celoživotní práci v oblasti sportovní kynologie.

66169411_2437294733002056_4949595250499780608_n.jpg

Dne 18.1.2020 se bude konat schůze výboru od 15:00 na cvičáku

 

43. ročník závodu " O VODŇANSKÉHO KAPRA"

Jak známo, tento tradiční zimní obranářský závod je vždy vypsán na termín 26.12. Nejinak tomu bylo i v roce 2019. Tento závod za léta své existence získal příznivce z řad kynologické veřejnosti, mj. se jedná o poslední závod v našem kraji.

V další části tohoto příspěvku se nebudu zabývat vlastními výsledky, které jsou již známy a k dispozici, ale chci se vrátit k organizačním záležitostem.

Výdy den před vlastním závodem, tj. 25.12 se scházíme na cvičáku, abychom "doladili" vlastní přípravu. V předchozích létech to nebýval problém, sešlo se nás vždy dostatek, udělalo se vše potřebné, byl i čas na posezení.

Co se týče 43. ročníku, tak tíha přípravy zůstala na 3 lidech, vedoucí akce + dvě členky. je sice fakt, že někteří členové včetně mne se řádně omluvili. Takže vlastní závod proběhl za přítomnosti následujících členek naší ZKO:

Jana Šandová - vedoucí akce, administrativa, pokladna

Marie Celá - výborná kantýna, zajištění cen od firmy BRIT

Miroslava Kubičková - ceny, mj. závodila v kategorii IGP 3 (2.místo)

MVDr. Veronika Piačková - zajištění cen

K zamyšlení mne rovněž vede skutečnost, že za naši ZKO nastoupila pouze M.Kubičková. V minulých letech jsme měli vždy 2-3 zástupce.

Je skutečností že nastoupilo jen 9 psů, ale nízké stavy účasti na soutěžích tohoto typu nejsou jen naším problémem. Pozitivem je, že přijeli psovodi z Dačic, Netolic a Nových hradů, že přišlo dost diváků a příznivců. Akce se líbila, jak jsem později zjistil na základě pozdějších setkání s tamějšími diváky a to je pro nás jako pořadatele rozhodující.

Závěrem tohoto příspěvku chci touto cestou upřímně poděkovat JANĚ ŠANDOVÉ, MARII CELÉ, MIROSLAVĚ KUBIČKOVÉ, MVDr. VERONICE PIAČKOVÉ, ale i dalším dodatečným pomocníkům (pomocnicím). Poděkování patří i starostovi města panu MILANU NĚMEČKOVI, který svým vystoupením a přítomností podpořil vlastní akci.

Jsme na začátku nového kalendářního roku. Při této příležitosti si dovoluji touto cestou popřát všem našim členům hodně zdraví, osobní spokojenosti a pohody a samozřejmě mnoho úspěchů v kynologii

MIROSLAV RYNEŠ

Předseda ZKO č.119 Vodňany

 

 

Plán akcí Jihočeské pobočky ČKS

 

Článek o historii našeho obranářského závodu - ZDE

 

OBRANY

figurant  Jiří Frank